Foto Groenesteeg

 

Jaarverslag 2019 van de Stichting tot Instandhouding van de
Historische Begraafplaats Groenesteeg,

Samenvatting

Het was een geslaagd jaar voor de Stichting met vele activiteiten die goed werden bezocht. Het bestuur werd uitgebreid in de persoon van Rob van Marwijk. De financiële positie is gezond dankzij de steun van 223 donateurs. In het afgelopen jaar is door de groenploeg vrijwel wekelijks klein onderhoud verricht; de werkgroep onderzoek heeft een twintigtal verhalen voor de websiterubriek 'Nader belichte personen' geschreven; er zijn er tien rondleidingen gegeven, er is er vier keer een lezing georganiseerd en eenmaal was er een muzikale activiteit in de aula.

Het volledige jaarverslag: 2019

Voorgaande jaarverslagen
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018

Actueel

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.