Foto Groenesteeg

 

ACTIVITEITEN 2019
Openstelling Aula van de begraafplaats: 13.30 uur tot 16.00 uur.
De rondleiding over de begraafplaats begint om 14.00 uur, de lezingen beginnen om 14.30 uur.

Zondag 13 januari om 14.30 uur:    Lezing: Diederik van Leyden Gael.
Openstelling aula van de begraafplaats: 14.00 uur en toegang gratis.
De lezing wordt gegeven door de heer P.J.M. (Piet) de Baar. De toegang is gratis.

Zondag 3 februari om 14.30 uur:     Funeraire gedichten.
Openstelling aula van de begraafplaats: 14.00 uur en toegang gratis.
Hans van der Veen, voormalig leraar Duits, heeft van zijn beroep een hobby gemaakt en vertaalt nu Nederlandse dichters naar het Duits. De gedichten zullen het Nederlands èn het Duits gelezen worden. Van der Veen vertelt tevens iets over de schrijvers en de moeilijkheden, waar hij bij het vertalen tegenaan liep, en hoe deze opgelost werden.

Zondag 03 maart om 14.00 uur:      Rondleiding:  Vrouwen op de Groenesteeg.
Openstelling aula van de begraafplaats: 13.30 uur tot 16.00 uur.
De rondleiding over de begraafplaats begint om 14.00 uur.
In het kader van de Internationale Vrouwendag is er een rondleiding langs de graven van een aantal markante vrouwen, die op Groenesteeg begraven zijn.

Zondag 10 maart om 14.00 uur: IVN Natuurwandeling.
Onder deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats Groenesteeg.

Woensdag 20 maart om 20.00 uur:  Lezing over Salomon van der Paauw, ontwerper van de begraafplaats Groenesteeg.
Openstelling aula van de begraafplaats: 19.30 uur en de toegang is gratis. De lezing wordt gegeven door de heer Jan Dröge.   

Openstelling Aula van de begraafplaats: 13.30 uur tot 16.00 uur.
Mocht u vragen hebben over de Begraafplaats Groenesteeg of over een speciaal graf, dan kunt u mailen naar: secreariaatgroenesteeg@gmal.com
Informatie kunt u vinden op onze site: www.begraafplaatsgroenesteeg.nl

Alle activiteiten worden ook vermeld in onze Nieuwsbrief.

Wandeling langs enkele graven

Met deze wandeling loopt u langs een aantal prominenten die op de begraafplaats liggen. Deze prominenten hebben in Leiden geschiedenis gemaakt en zijn daardoor zeer bekend of hebben vanuit een industriëel gezichtspunt een belangrijke bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid in Leiden.

Anna Cornelia van Gogh- Carbentus is geboren op 10 september 1819 in Den Haag en trouwde in 1851 met Ds. Theodorus van Gogh in 1851 en werd op 30 maart 1853 in Groot-Zundert moeder van de beroemde schilder Vincent van Gogh. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1885 verhuisde ze in 1889 naar Leiden, waar ze met twee dochters in het pand Herengracht 100 woonde. In 1893 vertrok ze naar Den Haag, maar keerde in 1905 terug naar Leiden, waar ze in het pand Zoeterwoudsesingel 45b overleed op 29 april 1907. Zij is begraven op 2 mei 1907 in vak K op no.754.


Vier dominees in één graf.
Op 31 oktober 1888 werd Pieter Los, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Leiden, begraven in de grafkelder die zijn weduwe daags tevoren had gekocht. Op het graf kwam de tekst: Wie kent niet dezen man, door woord en pen vermaard. Hij leefde voor zijn Koning en zijn gemeent op aard. In juli 1927 werd dit graf overgeboekt op de Gereformeerde Gemeente te Leiden. Op 10 juni, dus drie weken eerder, was er een andere dominee van dit kerkgenootschap begaven, Willem den Hengst, die in 1918 als emeritus predikant naar Leiden was gekomen. Bij zijn registratie in het grafboek staat geschreven dat er "nog twee plaatsen te bezetten"waren. En zo geschiedde. De derde dominee, Gijsbertus van Reenen, werd op 6 september 1935 bijgezet en de vierde dominee, Willem de Wit op 12 april 1954. Hij was van huis uit timmerman. Na de Tweede Wereldoorlog ging hij theologie studeren. In 1953 aanvaardde hij het predikantsambt in Leiden. Na 1 jaar overleed hij op 47 jarige leeftijd. Het graf is in vak B no. 174.


Christiaan Snouck Hurgronje werd op 8 februari 1857 in Oosterhout geboren. In Breda doorliep hij de H.B.S. maar leerde bovendien Latijn en Grieks. In 1874 werd hij in Leiden ingeschreven als student in de theologie en letteren. Hij promoveerde in 1880, op 23 jarige leeftijd, op een proefschrift over het 'Mekkaansche Feest'. In 1887 werd hij lector aan de Leidse Universiteit en in 1889 ging hij als adviseur voor het Nederlandse gouvernement naar Indië, waar hij tot 1903 verschillende adviseurschappen bekleedde. In 1906 verliet hij Indië en het jaar daarop aanvaardde hij zijn benoeming tot hoogleraar in het Arabisch. Het laatst woonde hij op Rapenburg 61 (het Snouck Hurgronjehuis) waar hij in 1936 overleed. Hij ligt begraven in vak B no. 168b.


Louis Marie de Laat de Kanter werd op 22 januari 1829 te Goes geboren. Opgeleid in Willemsoord werd hij kapitein-luitenant ter zee en vervolgens burgerlijk hoofdambtenaar in Nederlands-Indië. Na zijn terugkeer in 1876 werd hij lid van de gemeenteraad en tevens wethouder van Leiden, belast met fabricage, en in 1880 burgemeester. Hij was lid van de Provinciale Staten van Zuid- Holland en curator van de Leidse universiteit. In 1889 bedankte hij als raadslid, omdat hij vond dat de burgemeester boven de partijen moest staan. Na een motie van wantrouwen legde hij in 1892 zijn wethouderschap neer, maar bleef hij burgemeester tot zijn overlijden in 1894. Hij werd gekenschetst als een man 'met een bijna onbuigzame wil'. Zijn graf is te vinden in vak B no. 155.


Gustave Schlegel werd op 30 september 1840 in Oegstgeest geboren. Van jongs af aan had hij contact met vele huisvrienden van zijn ouders, zoals de sterrenkundige F. Kaiser en de Japankenner Ph.F. von Siebold. Op 9 jarige leeftijd kreeg hij al lessen in het Chinees bij J.J. Hoffmann en korte tijd later privaatlessen in plaats van 'het tijdrovend onderwijs op het stedelijk gymnasium'. Van 1862 tot 1872 was hij tolk in de Chinese taal bij het Hooggerechtshof te Batavia en vervolgens werd hij belast met de opleiding van Chinese tolken in Leiden. In 1877 werd hij hoogleraar in de Chinese taal en letterkunde. Op 15 oktober 1903 overleed hij te Leiden. Zijn graf is in vak D no. 5.

 

 

Actueel

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.